Kurs za joga trenere euroyoga.net banner

škola za joga trenere

Treneri diplomirali 2013.g

 1. Živorad Ignjatović, Zaječar, br. 001/2013
 2. Milan Kljajić,  Plandište, br. 002/2013
 3. Mirjana Ogrizek, Novi Sad, br. 003/2013
 4. Suzana Puškaš, Kula, br. 004/2013
 5. Ana Mitrović, Užice, br. 005/2013
 6. Aleksandra Sretenović, Beograd, br. 006/2013
 7. Miloš Ostojić, Sombor, Sombor, br. 007/2013
 8. Dina Vuksanović, Aleksinac, br. 008/2013
 9. Strahinja Mojsović, Petrovaradin, br. 009/2013
 10. Snežana Lazarević, Beograd, br. 010/2013
 11. Jasna Šišić, Osijek, br. 011/2013
 12. Katica Čulo, Vinkovci, br. 012/2013
 13. Lidija Milić Dokanović, Štokholm, br. 013/2013
 14. Natka Kovačka, Delčevo, br. 014/2013
 15. Sanja Herček,             Bratislava, br. 015/2013
 16. Zoran Petrovski, Đevđelija, br. 016/2013

 

Treneri diplomirali 2014.g

 1. Željko Mojsilović, Beograd, 017/2014
 2. Branka Uletilović, Banja Luka, 018/2014
 3. Tatjana Vidović, Novi Sad, 019/2014.
 4. Jelena Ilić, Novi Sad, 020/2014
 5. Bosiljka Ćirić, Kikinda, 021/2014
 6. Dragana Stojkovska, Kladovo, 022/2014
 7. Romana Rimar, Mostar, 023/2014
 8. Dana Mandić Popović, Beograd, 024/2014
 9. Marijana Aksić, Kladovo, 025/2014
 10. Milka Bursać, Kozarska Dubica, 026/2014
 11. Iris Stojšić Odri Valihora, Sombor, 0272014
 12. Dragana Avram, Torak, 028/2014
 13. Ilija Daov, Strumica, 029/2014
 14. Srđan Pušara, Sarajevo, 030/2014
 15. Ana Golubović, Bor, 031/2014
 16. Tomislav Trbojević, Beograd, 032/2014
 17. Marko Popović, Podgorica, 033/2014
 18. Vuk Ignjatović, Zaječar, 034/2014
 19. Dajana Ninković, Teslić, 035/2014
 20. Amra Kubat, Sarajevo, 036/2014
 21. Selena Vračar, Niš, 037/2014
 22. Jelena Tomasović, Beograd, 038/2014
 23. Jelena Kramer, Zemun, 039/2014
 24. Biljana Lazić, Doboj, 040/2014
 25. Sanja Vujošević, Podgorica, 041/2014
 26. Slažana Ilić, Beograd, 042/2014
 27. Tatijana Boljević, Podgorica, 043/2014
 28. Miroslava Sladok, Stara Pazova, 044/2014
 29. Biljana Pavlović, Niš, 045/2014
 30. Jadranka Đerković, Podgorica, 046/2014
 31. Ivana Pejić, Leskovac, 047/2014
 32. Sara Golubić, Čakovec, 048/2014
 33. Goran Vajić, Doboj, 049/2014
 34. Darko Trajković, Sarajevo, 050/2014
 35. Velida Salihović, Sarajevo, 051/2014
 36. Suzana Stanković, Niš, 052/2014
 37. Jolanta Dzemydiene, Litvania, 053/2014
 38. Goran Lackovič, Koprivnica, 054/2014
 39. Slobodan Kotlica, Nikšić, 055/2014
 40. Ivan Nišlić, Smederevo, 056/2014
 41. Nina Lucas, Beograd, 058/2014
 42. Ivana Rajičić, Beograd, 059/2014
 43. Jovana Mati., Beograd, 060/2014
 44. Jelena Tomić, Sombor, 061/2014
 45. Dobrila Starčević, kikinda, 062/2014
 46. Vesna Francisković, Tivat, 063/2014
 47. Bojana Jović, Leskovac, 064/2014
 48. Bojana Smolić, Šid, 065/2014
 49. Vesna Grdić-Prstojević, Novi Sad, 066/2014
 50. Paunka Bošnjak, Sarajevo, 067/2014
 51. Sanja Veselinović, Trstenik, 068/2014
 52. Nedžmina Čaluk, Kakanj, 069/2014
 53. Daniela Manakovska, Skoplje, 070/2014
 54. Leona lazarević, Aleksinac, 071/2014
 55. Tijana Bačić, Sombor, 072/2014

 

Treneri diplomirali 2015.g

 1. Mirjana Živković, Beograd, 084/2015
 2. Slavica Mojsilović, Beograd, 089/2015
 3. Andreja Kardelis, Kisač, 081/2015
 4. Snežana Stefanović, Užice, 078/2015
 5. Ivana Šimunović, Novi Sad, 101/2015
 6. Jelena Stojanović, Beograd, 076/2015
 7. Kristina Vasović, Čačak, 086/2015
 8. Aleksandra Božović, Beograd, 088/2015
 9. Nevenka Nikolić, Podgorica, 079/2015
 10. Tihana Nikolić, Podgorica, 082/2015
 11. Slavica Bošnjaković, Novi Sad, 074/2015
 12. Ana Radovanovic-Ristić, Novi Sad, 080/2015
 13. Dejan Kosanić, Mostar, BiH, 092/2015
 14. Branka Terzin Marković, Sombor, 083/2015
 15. Vesna Stojanović, Beograd, 077/2015
 16. Radmila Sladojevic, Sr Mitrovica, 075/2015
 17. Ana Taškov, Niš, 087/2015
 18. Predrag Veselinović, Sremski Karlovci, 091/2015
 19. Mira Šestović, Podgorica, 085/2015
 20. Alma Okajima, Tokio, Japan, 096/2015
 21. Naomi Mori, Tokio, Japan, 097/2015
 22. Aida Papić, Parma, Italija, 095/2015
 23. Ljiljana Kekić, Inđija, 098/2015
 24. Elena Mitreska Jovanovska, Skoplje, MK, 093/2015
 25. Dragana Đurić, Podgorica, 099/2015
 26. Bojana Mirović, Valjevo, 100/2015
 27. Ivana Gračanović, Čačak, 101/2015
 28. Emilija Pavlović, Beograd, 094/2015
 29. Bojana Pavičević, Beograd, 102/2015
 30. Nina Lončarević, Podgorica, 103/2015
 31. Sanja Tekić, Bijeljina, BiH, 108/2015
 32. Anđelka Majić, Split, CRO, 104/2015
 33. Lana Pašić, Sarajevo, BiH, 105/2015
 34. Danijela Žukić, Kotor, MNE, 106/2015
 35. Aleksandra Boljević, Bor, 107/2015
 36. Dragan Andrić, Beograd, 109/2015

 

Treneri diplomirali 2016.g

 1. Sandra Milošević, Zaječar, 114/2016
 2. Marija Pecova, Oulu, Finska, 128/2016
 3. Dragana Maravić, Subotica, 121/2016
 4. Željka Zdravković, Bor, 116/2016
 5. Tijana Marić, Beograd, 117/2016
 6. Marija Vinčić, Beograd, 118/2016
 7. Ljiljana Ostojić, Sombor, 119/2016
 8. Katarina Marjanović, Ljubljana, 120/2016
 9. Dr Mirko Guberinić, Novi Sad, 122/2016
 10. Inesa Brajlović, Sarajevo, 123/2016
 11. Andreja Grbić Teodorović, Slavonska Požega, 111/2016
 12. Mila Malivuk, Sombor, 124/2016
 13. Gorana Radetić, Osijek, 113/2016
 14. Nikolina Vrban, Osijek, 115/2016
 15. Dobrinka Majkić, Bački Jarak, 125/2016
 16. Sunčica Božić, Inđija, 110/2016
 17. Milena Vujošević, Podgorica, 126/2016
 18. Snežana Tankosič, Ivanjica, 127/2016
 19. Mirjana Bekavac, Zagreb, 112/2016

 

Treneri diplomirali 2017.g

 1. Jelena Pavić, Sremska Mitrovica, 129/2017
 2. Jelena Krsmanović, Beograd, 130/2017
 3. Mina Rožić, Beč, 131/2017
 4. Marija Stipšić Vuković, Vinkovci, 132/2017
 5. Violeta Barjaktarević, Marz, Austrija, 133/2017
 6. Snježana Klarić, Split, 134/2017
 7. Meliha Mujaković, Banja Luka, 135/2017
 8. Tanja Vukić Kljajić, Banja Luka, 136/2017
 9. Jasmina Isanović, Sarajevo, 137/2017
 10. Bojana Blažević, Banja Luka, 138/2017
 11. Andrea Babić, Rijeka, 139/2017
 12. Bojana Mutnović, Sarajevo, 140/2017
 13. Marija Ranđelović, Beograd, 141/2017
 14. Damir Šota, Vinkovci, 142/2017
 15. Tanja Princes, Vipava, SLO, 143/2017
 16. Nedeljka Kamberović, Sarajevo, 144/2017
 17. Znamenka Karaminčić, Zenica, 145/2017
 18. Jelena Nikčević, Podgorica, 146/2017
 19. Dušan Ivanovič, Nikšić, 147/2017
 20. Radan Šarić, Prijedor, 148/2017
 21. Budimir Šuljagić, Užice, 149/2017
 22. Kosta Đuraković, Beograd, 150/2017
 23. Georgij Nazaraov, Moskva, 151/2017
 24. Olga Anđelković, Beograd, 152/2017
 25. Snežana Alimpić, Novi Sad, 153/2017
 26. Senada Marković, Beograd, 154/2017
 27. Jovana Vakić, Ruma, 155/2017
 28. Aleksandra Pacić Kolev, 156/2017
 29. Miljan Rašković, Sombor, 157/2017
 30. Slavica Meloska, Skoplje, 158/2017

Treneri diplomirali 2018.g

 1. Ines Magaljaš, Teslić, br. 159/18
 2. Zlatan Topić , Cazin, br. 160/18
 3. Tamara Vujić, Bukurešt, br. 161/18
 4. Ivana Milojević, Kragujevac, br. 162/18
 5. Đorđe Civrić, Čačak, br. 163/18
 6. Mahir Idrizi, Sisak, br. 164/18
 7. Маја Mitevska, Skoplje, br. 165/18
 8. Đurđica Subotić, Inđija, br. 166/18
 9. Amila H.Abdić, Tuzla, br. 167/18
 10. Sena Omerović, Tuzla, br. 168/18
 11. Vedad Alimanović, Varaždin, br. 169/18
 12. Snežana Karalić, Sombor , br. 170/18
 13. Nevena Fridman, Novi Sad, br. 171/18
 14. Aleksandra Levajkovska, Skoplje, br. 172/18
 15. Aleksandar Pribanović, Kikinda, br. 173/18
 16. Ana Ranković, Beograd, br. 174/18
 17. Isidora Fairey, London, br. 175/18
 18. Slavica Bukilić, Subotica, br. 176/18
 19. Danijela Kresojević, Kozarska Dubica, br. 177/18
 20. Selma Džananović, Gračanica, br. 178/18
 21. Vladana Čonić, Knjaževac, br. 179/18
 22. Valentina Marković, Bajina Bašta, br. 180/18
 23. Nermin Telovska, Skoplje, br. 181/18
 24. Nadina Šećerbegović, Tuzla, br. 182/18
 25. Aleksandra Radojev, Sombor, br 183/18
 26. Ljiljana Ačanski, Kula, br. 184/18
 27. Justina Nedeljković, Karpatos, Grčka, br. 183/18
 28. Sanela Medješi, Lion, Francuska, br. 184/18
 29. Anđelka Dojić, Sombor-Lugovo, br. 185/18

 

Treneri diplomirali 2019.g

 1. Branka Popović, Cetinje, br. 186/19
 2. Marko Govorčin, Kulpin, br. 187/19
 3. Dženana Karahodžić, Tuzla, br. 188/19
 4. Stela Pašić, Mostar, br. 189/19
 5. Mila Poledica, Beograd, br. 190/19
 6. Branka Zmijanjac, Kozarska Dubica, br. 191/19
 7. Edin Šetkić, Sarajevo, br. 192/19
 8. Slobodanka Ivičić, Tuzla, br. 193/19
 9. Ivana Kojić, Rogatica, br. 194/19
 10. Zorka Sušanj, Rijeka, br. 195/19
 11. Tanja Bunjački, Zagreb, br. 196/19
 12. Marija Vrakela, Banja Luka, br. 197/19
 13. Enida Mulabdić, Kozarska Dubica, br. 198/19
 14. Nevenka Bakota, Split, br. 199/19
 15. Biljana Mrđanov Mitrović, Sr. Kamenica, br. 200/19
 16. Slavica Jeftić, Novi Sad, br. 201/19
 17. Sonja Jerinkić, Novi Sad, br. 202/19
 18. Manja Karanović, Beč, br. 203/19
 19. Marijana Ražnatović, Podgovrica, br. 204/19
 20. Ana Raičković, Podgorica, br. 205/19
 21. Dino Dunđerski, Novi Sad, br. 206/19
 22. Gordana Janićijević, Smed. Palanka, br. 207/19
 23. Belma Pašić, Kloten, Švajcarska, br. 208/19
 24. Danica Vučinić, Subotica, br. 209/19
 25. Milica Vorkapić, Čonoplja, br. 210/19
 26. Sava Ilić, Beograd, 211/19
 27. Marina Grče, Rimini, Italija, 212/19
 28. Kristina Stanić, B. Brod, BiH, 213/19
 29. Dušanka Vučanović, Vrbas, SRB 214/19
 30. Irena Kamenski, Županja, CRO, 215/19
 31. Nikola Cindrić, Beograd, SRB, 216/19
 32. Aleksandar Živković, Beograd, SRB, 217/19

 

Treneri diplomirali 2020.g

 1. Jovan Radivojević, Titel, 218/20
 2. Slađana Budimir, Kotor Varoš, 219/20
 3. Stanislava Mujkić, Kotor Varoš, 220/20
 4. Edina Avdičević, Gradačac, 221/20
 5. Željka Radovanović, Sombor, 222/20
 6. Anđela Petrović, Niš, 223/20
 7. Marija Čerkez, Požarevac, 224/20
 8. Slađana Radivojević, Smederevo, 225/20
 9. Ljiljaba Stanojičić, Obrenovac, 226/20
 10. Sanela Buljubašić, Srebrenik, 227/20
 11. Jovana Ivanišević, Sremska Kamenica, 228/20
 12. Marina Kostić, Kragujevac, 229/20
 13. Asja Buljubašić, Srebrenik, 230/20
 14. Bojana Vujićić, Herceg Novi, 231/20

 

Pohađail obuku (nisu diplomirali)

 1. Vasa Kovčin, Stapar, 057/2014
 2. Sonja Simonovska, Beč
 3. Vladmir Milić, Štokholm
 4. Adam Periškić, Sombor
 5. Sofija Vujaklija, Sombor
 6. dr Dragan Nicić, Gračanica, KiM
 7. dr. Učo Televski, Skoplje
 8. Bogdan Franc Šparovec, Medvode, Slovenija

 

Za sve uslove pohađanja i cene škole za joga trenere kliknite ovde.

Škola za trenere Joga centra Sombor
- Yogi Fabijan -

 

Yoga Centar Shop

Škola za Joga trenere CD Joga nidra

Tajna Tajne Šavasana CD-Joga_nidra_za_trudnice Om Shanti

Jedino Joga Centar Sombor On-line Shop vam omogućava primenu joga tehnika u miru i komforu doma. Jedinstveni priručnici, DVD i CDi u Srbiji za opuštanja i joga učenja

Yoga Shop

Info panelUpis u toku!

 • Početni kurs,
  uto/pet od 18 i od 20h
 • Srednji kurs,
  pon/čet u 18h
 • Napredni kurs,
  pon/čet u 20h
 • Rekreativna yoga
  Dobro jutro,
  pon/čet i uto/pet
  od 08 – 09h
 • Yoga za trudnice,
  pon/čet
  od 10–11:30h
 • Yoga za decu sa astmom,
  nedelja
  od 10 – 11h
 • YOGISH, školica engleskog i joge za decu,
  uto/pet
  od 16 – 17h
 • INDIVIDUALNI TRETMANI:
  o Stres
  o Depresija
  o Odvikavanja
  o Detoksikacija
 • ŠKOLA PLESA za decu i odrasle,
  sub/ned
  od 17–18h (deca)
  i od 18–19h (odrasli)
 • EKSPERIMENTALNI PLES,
  sredom od 21–22:30h
  (relaksacija uz neformalni ples i spontano izrazavanje telom)Joga je radost


Uslovi korišćenja i Copyright
Valid XHTML 1.0 Transitionalphp powered
Designed by Saša Španović