Opšti uslovi korišenja

Copyright Yoga centra: Svi tekstovi sa ove web stranice se mogu citirati i kopirati u delovima ili u celosti bez saglasnosti Centra ili autora. Tekstivi se mogu menjati, skraćivati ili produžavati. Centar ne mari i ako te tekstove neko proglasi za svoje. Naravno, bilo bi lepo da postavite i link ka ovoj stranici kada koristete naše tekstove.

Web dizajn

Web Designed and Copyright by Saša Španović. Stranicu je izradio Saša Španović i kao autor zadržava sva prava na tehnike i unapređenja korišćena prilikom izrade sajta.